Katılım bankacılığında reform

Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kuruluyor. Katılım finans kuruluşları bünyelerinde, faaliyetlerinin katılım finans esas ve standartlarına uygunluğunu sağlamak üzere karar almak ve değerlendirme yapmakla görevli asgari 3 üyeden oluşan bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlü olacak. AK Parti 26 maddeden oluşan Katılım Finans Kanunu teklifin Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifle, katılım finans sistemi kurumsal bir yapıya kavuşturulacak. Bu çerçevede katılım finans kuruluşlarının sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine olanak sağlanırken finansal istikrara da katkı sunulacak. Katılım finans faaliyetinde bulunan kuruluşların faaliyetleri ile sundukları hizmetler, katılım finans esas ve standartlarına uygun hale getirilecek. Katılım finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatleri korunacak.

REEL SEKTÖRLE YOĞUN İŞ BİRLİĞİ

İçlerinden en az birisi Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan katılım finans kurumu olmak şartıyla en az üç katılım finans kuruluşunu bünyesinde barındıran, bağlı ortaklıklarının tümü veya çoğu katılım finans kuruluşu olan, reel sektör kuruluşları ile ortaklık kurabilen, mal ve hizmet ticareti alanında faaliyet gösterebilen oluşumların tamamı holding olarak tanımlanacak. Katılım finans kuruluşları grubunun finansal durumu katılım finans faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli olmak zorunda olacak.

BİRLİK ÇATISI ALTINDA KURUMSAL YAPI

Teklife göre, Katılım Bankaları Birliği’nin yeniden örgütlenerek düzenlenmesiyle Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulacak. Meslek örgütlerine üye olan katılım finans kuruluşları, birliğin faaliyetlerine başlamasını takip eden bir ayda birliğe üye olmak zorunda. Birliğin başkanı, Katılım Finans Standartları İhtisas Kurulu Başkanı olacak.

Finansal derecelendirme sistemi

Katılım finans derecelendirmesi ile katılım finans kuruluşlarının ve ilgili faaliyetlerinin katılım finans esas ve standartları ile yetkili kurumlar tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi belirlenecek. Katılım finans kuruluşları, bünyelerinde faaliyetlerinin katılım finans esas ve standartlarına uygunluğunu sağlamak üzere görevli asgari 3 üyeden oluşan bir danışma komitesi oluşturacak. Finans kuruluşları, ürün ve hizmetlerinin işleyişi, sözleşme hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda müşterilerini ve kamuoyunu etkin şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*